CONTENTS

เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน

ทางโค้งซ้าย

ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้าย ด้วยความระมัดระวัง

ทางโค้งขวา

ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้าย ด้วยความระมัดระวัง

ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย

ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้ายให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

วงเวียนข้างหน้า

ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง

ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและมีรั้วหรือมีเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนที่ตามกันได้

ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง

ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มากและสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้ว จึงเคลื่อนรถต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด

สัญญาณจราจร

ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

ทางลื่น

ทางข้างหน้าลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มากและระมัดระวังการลื่นไหล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถการเบารถ หรือการเลี้ยวรถในทางลื่น ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ทางขึ้นลาดชัน

ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือเนิน สันเขา หรือสันเนิน มีความลาดตามตัวเลขเป็น”ร้อยละ” ตามที่ปรากฎในเครื่องหมายอาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับขี่ช้าลงและเดินรถใกล้ขอบด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมา

ทางลงลาดชัน

ทางข้างหน้าเป็นทางลงเขาหรือลงเนินมีความลาดเป็นตัวเลขเป็น”ร้อยละ” ตามที่ปรากฎในเครื่องหมาย ให้ขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขาหรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อความปลอดภัย

ระวังคนข้ามถนน

ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและ ระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย

โรงเรียนระวังเด็ก

ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทางให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ

ระวังสัตว์

ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทางให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ

เขตห้ามแซง

ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัดผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้

อุบัติเหตุข้างหน้า

ทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจมียวดยานหรือสิ่งอื่นกีดขวางทางจราจร

เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ


ห้ามแซง

ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

หยุด

ความหมาย รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ห้ามเข้า

ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามเลี้ยวขวา

ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา

ห้ามเลี้ยวซ้าย

ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

ห้ามรถจักรยานยนต์

ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามจอดรถ

ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า

หยุดตรวจ

ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น

จำกัดความเร็ว

ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น

ห้ามรถสูงเกินกำหนด

ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น “เมตร” ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย

ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า

ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด

วงเวียน

ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ แก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อนห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน

สุดเขตบังคับ

พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s